Latest
The latest news from the Joomla! Team

พิธี ไหว้ครู 1-2562

อีเมล พิมพ์ PDF

 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

อีเมล พิมพ์ PDF

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี 2560 ทุกท่านด้วยครับ
--------------------------------------------------------------------------------------


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 11:12 น.
 

ประกาศให้นักศึกษาที่กำลังจะจบสอบภาษาอังกฤษ

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 20:14 น.
 

นักศึกษาท่านใดที่สนใจไปฝึกงานที่ประเทศมาเลเซียมีทุนสนับสนุน กรุณาติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 18:21 น.
 

EENET2019

อีเมล พิมพ์ PDF
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 11:24 น.
 

RMUTT TCAS' 61

อีเมล พิมพ์ PDF

RMUTT TCAS'61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 15:08 น.
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลในการแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติในโครงการ EE RMUTT Robot Camp

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลในการแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติในโครงการ EE RMUTT Robot Camp รวมถึงผู้เข้าร่วมทุกคน และขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อนักศึกษาไฟฟ้า โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมาจาก 4 กลุ่ม ( ป.ตรี 4 ปี / ป.ตรี ต่อเนื่อง / ภาคสมทบ/นักศึกษาต่างชาติ) ต่างมีรอยยิ้ม ได้ความรู้และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม อะไรก็ได้
มีสมาชิกคือ นายวทัญญู ตั้งเถกิงเกียรติ์ นายอภิเดช เอี่ยมอยู่แท้ และนายพีรพัฒน์ แสงแก้ว
ทีมรองชนะเลิศชื่อทีม พิเศษไข่ดาว
มีสมาชิกคือ นายสถิตคุณ พูนน้อย นายอธิวัฒน์ สนิทบุญ และนายไกรวิชญ์ พึ่งบางกรวย
ทีมรองชนะเลิศอันดับสองชื่อทีม พิเศษ1
มีสมาชิกคือ นายอานุพันธ์ กันนัย และนายสุริยา ทองปาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 เวลา 20:12 น. อ่านเพิ่มเติม...
 

สอบวัดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

เรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ จะดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 พ.ย. 60 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น

รบกวนแจ้งนักศึกษาทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เข้าสอบวัดภาษาอังกฤษ


รายละเอียดตรวจสอบรายชื่อดังนี้
http://203.158.254.30/academicaffai…/index.php/…/24/student/

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 เวลา 21:15 น.
 
บทความ อื่นๆ ...


หน้า 1 จาก 4

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร