Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest สอบวัดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

สอบวัดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

เรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ จะดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 พ.ย. 60 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น

รบกวนแจ้งนักศึกษาทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เข้าสอบวัดภาษาอังกฤษ


รายละเอียดตรวจสอบรายชื่อดังนี้
http://203.158.254.30/academicaffai…/index.php/…/24/student/

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 เวลา 21:15 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร