Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest ขอบคุณบริษัท ยาซากิ

ขอบคุณบริษัท ยาซากิ

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอขอบคุณบริษัท ยาซากิ ที่สนับสนุนหนังสือคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยครับ ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะดำเนินการแจกจ่ายให้กับ อาจารย์และนักศึกษา ต่อไป 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2020 เวลา 14:12 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร