Home ข่าวประชาสัมพันธ์
Newsพิธีไหว้ครู 2/2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2020 เวลา 14:48 น.
 

ขอขอบคุณบริษัทบิทิชีโน

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2020 เวลา 16:16 น.
 

ขอบคุณบริษัท ยาซากิ

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอขอบคุณบริษัท ยาซากิ ที่สนับสนุนหนังสือคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยครับ ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะดำเนินการแจกจ่ายให้กับ อาจารย์และนักศึกษา ต่อไป 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2020 เวลา 14:12 น.
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลในการแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติในโครงการ EE RMUTT Robot Camp

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลในการแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติในโครงการ EE RMUTT Robot Camp รวมถึงผู้เข้าร่วมทุกคน และขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อนักศึกษาไฟฟ้า โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมาจาก 4 กลุ่ม ( ป.ตรี 4 ปี / ป.ตรี ต่อเนื่อง / ภาคสมทบ/นักศึกษาต่างชาติ) ต่างมีรอยยิ้ม ได้ความรู้และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม อะไรก็ได้
มีสมาชิกคือ นายวทัญญู ตั้งเถกิงเกียรติ์ นายอภิเดช เอี่ยมอยู่แท้ และนายพีรพัฒน์ แสงแก้ว
ทีมรองชนะเลิศชื่อทีม พิเศษไข่ดาว
มีสมาชิกคือ นายสถิตคุณ พูนน้อย นายอธิวัฒน์ สนิทบุญ และนายไกรวิชญ์ พึ่งบางกรวย
ทีมรองชนะเลิศอันดับสองชื่อทีม พิเศษ1
มีสมาชิกคือ นายอานุพันธ์ กันนัย และนายสุริยา ทองปาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 เวลา 20:12 น. อ่านเพิ่มเติม...
 

สอบวัดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

เรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ จะดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 พ.ย. 60 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น

รบกวนแจ้งนักศึกษาทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เข้าสอบวัดภาษาอังกฤษ


รายละเอียดตรวจสอบรายชื่อดังนี้
http://203.158.254.30/academicaffai…/index.php/…/24/student/

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 เวลา 21:15 น.
 

13 ต.ค. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

อีเมล พิมพ์ PDF


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020 เวลา 14:28 น.
 

พิธี ไหว้ครู 1-2562

อีเมล พิมพ์ PDF

 

นักศึกษาท่านใดที่สนใจไปฝึกงานที่ประเทศมาเลเซียมีทุนสนับสนุน กรุณาติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 18:21 น.
 

อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวทอง) มทร.ธัญบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 เวลา 14:29 น. อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...


หน้า 1 จาก 2

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร