Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

อีเมล พิมพ์ PDF

Smileขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9Smile
 

การแข่งขันออกแบบและสร้างวงจรบักคอนเวอร์เตอร์
อันดับที่ 1 มทร.ธัญบุรี

อันดับที่ 2 มทร.อีสาน(ขอนแก่น)

อันดับที่ 3 มทร.ศรีวิชัย

นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน คือ

1. นายกิตติพันธ์   สามารถ

2. นายเฉลิมพล    นนท์ชยากูล


ส่วนรายการอื่นที่ นศ. ภาคไฟฟ้าเข้าแข่งขัน แต่ไม่ได้รางวัล

การแข่งขันออกแบบและพัฒนาควบคุมระบบไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ

1. นายณัฐพงษ์   พิทักษ์ศิลป์

2. นายธนพงษ์   พรหมราช

3. นายนันทภพ  บุญมี

 

การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม

1. นางสาวเกศิณี    ดิมาร

2. นางสาวซาวีนา   ลำโสะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 เวลา 11:44 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร