Home สายตรงหัวหน้าภาค
ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ติดต่อ
ที่อยู่:
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก
ธัญบุรี
ปทุมธานี
12110
ประเทศไทย

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 02 549 3425 , 02-549-3421
แฟกซ์: 02 549 3422

 


Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร