ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
012345

MoA Signing Ceremony

E-mail Print PDF

Memorandum of Agreement Signing with Universitas Bhayangkara Surabaya

ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2555 ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์รวม 12 ท่าน เดินทางไปลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบารังกายา สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

During 10 - 14 September 2012, Asst. Prof. Dr. Sommai Pivsa-Art, Dean of the Engineering Faculty, along with Asst. Prof. Dr. Natha Kuptasthien, IE Department Head and Head of International Affairs and faculty members paid a visit to Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesai for an MoA signing and discussion for current and future collaborations.

Last Updated on Sunday, 23 September 2012 06:58 Read more...

Welcome Delegates from Kannetsu, Showa and Yoshu Co., Ltd.

E-mail Print PDF

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ ร่วมต้อนรับ แขกจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ On Friday 31 August 2012, Asst. Prof. Natha Kuptasthien, Ph.D and Asst. Prof. Kittipong Kimapong, Ph.D have welcome delegates from Kannetsu (Thailand) Co., Ltd., Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd. and Showa Co., Ltd.

Last Updated on Sunday, 16 September 2012 15:46 Read more...

Delegates of IE Department Visited ONCT

E-mail Print PDF

ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทศรี รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Okinawa National Colleage of Technology ประเทศญี่ปุ่น On 20 August 2012, Asst. Prof. Dr. Natha Kuptasthien, IE department head, along with FS1 Sakchai Chantasri, deputy head of IE department for student development paid a visit to Okinawa National Colleage of Technology, Japan

Last Updated on Sunday, 16 September 2012 15:48 Read more...

English for Engineering Session for IE Students

E-mail Print PDF

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับนักศึกษาจากประเทศอังกฤษมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา Case Study for Professional Area โดย ผศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ ได้จัดให้สอนภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของภาควิชาฯ Industrial Engineering department welcomed an exchange student from the United Kingdom in the month of July.  The department assigned a teaching assistant position for Case Study for Professional Area course focusing on English for Engineering session for senior students at IE department.

Last Updated on Sunday, 16 September 2012 15:47 Read more...

Research News Update

E-mail Print PDF

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย

ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 คณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6 ท่านได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ที่งานวิจัยและประเมินผล โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยนันท์ จัดขึ้น ณ คุ้มหม่อมไฉไล จังหวัดนครปฐม During 30-31 July 2012, 6 members of IE department had attended a seminar in the research potential improvement for engineering faculty in Nakornpathom province.  This project has initiated by Asst. Prof. Dr. Warunee Ariyawiriyanant, head of Research and Evaluation division.

 

Last Updated on Friday, 03 August 2012 11:41 Read more...

Page 7 of 8

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.