ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
012345

IE Open House

E-mail Print PDF

เปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการต้อนรับน้องปี1 IE Open House 

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมกิจกรรมวิศวะสัมพันธ์ที่จัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อต้อนรับน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นำเสนอผลงานของนักศึกษา ได้แก่ งานเขียนแบบ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และการพาชมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ รวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ

Read more...

Big Cleaning Day

E-mail Print PDF

Big Cleaning Day to Start Academic Year 2013

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดให้เป็นวัน Big Cleaning Day โดยนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 09:00 น. ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตัวแทนของภาควิชา ในงานนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 14:15 Read more...

IE Open House

E-mail Print PDF

เปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการ IE Open House

วันที่ 18 - 20 มกราคม 2556  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมงานราชมงคลวิชาการ แนะนำน้องๆจากโรงเรียน และจัดกิจกรรมอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้แก่ผู้สนใจ During 18 - 20 Januray 2013, department of Industrial Engineering offered an Open House activities including department tour and CNC training.

Last Updated on Saturday, 16 July 2016 00:55 Read more...

IE New Year Party

E-mail Print PDF

งานปีใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IE New Year Party

วัน ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดให้มีงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมรับประทานอาหาร และเชิญคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่ติดภารกิจ เข้าร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานรับปีใหม่ On Friday 11th Januaray 2013, Industrial Engineering department has invited all faculty members and department members to join the 2013 new year party at IE department meeting room.  The atmosphere filled with fun and joy.

Last Updated on Monday, 14 January 2013 08:51 Read more...

Happy New Year RMUTT President

E-mail Print PDF

ทีมบริหารภาควิชาเข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี

ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและวางแผน ดร. ระพี กาญจนะ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ศักดิ์ชัย จันทรศรี รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ หัวหน้าธุรการภาคฯ ดร. ชัยยะ ปราณีตพลกรัง หัวหน้าแผนกเครื่องมือกล และ อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ หัวหน้างานสหกิจของภาควิชาฯ เข้าคารวะท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี

Read more...

Page 4 of 8

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.