ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
012345

การประชุมวิชาการระดับชาติ RMCT2017

E-mail Print PDF

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017 "     คลิ๊ก

Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2017 (RMTC 2017)

 

Last Updated on Friday, 06 October 2017 11:08

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน

E-mail Print PDF

ประมวลภาพ "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน"

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559   ดร.อนินท์  มีมนต์ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้จัดโครง  "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สู่ประชาคมอาเซียน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 27 July 2016 11:46 Read more...

ประมวลภาพ "โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)"

E-mail Print PDF

ประมวลภาพ "โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)"

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย  ต่อสกุล หัวหน้าภาควิชาฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี  กาญจนะ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์  กิมะพงษ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้จัด "โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)" ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Last Updated on Tuesday, 26 July 2016 16:34 Read more...

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

E-mail Print PDF

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2558) ครั้งที่ 2 IE Program Management Committee Meeting 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เชิญกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการตรวจประกันคุณภาพ โดยมีผู้เข้าประชุมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี น่วมจิตต์ ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ ดร. อนินท์ มีมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข และมีกรรมการบริหารภาควิชาเข้าร่วมประชุม คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพี กาญจนะ  รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ

Page 1 of 8

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.