ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
012345

Master Student Proposal and Defensive Examination

E-mail Print PDF

นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ในวันเสาร์ที่ 29 และ อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จัดให้มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 9 คน และผ่านการสอบทั้งหมด

Read more...

Meeting for Thai Qualification Framework Document

E-mail Print PDF

Meeting for Thai Qualification Framework Document

การประชุมดำเนินการจัดทำเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดให้มีการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำเอกสาร มคอ. 5 สำหรับรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2555 และเอกสาร มคอ. 3 สำหรับรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2555 โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพของภาควิชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก เป็นผู้ชี้แจงและแนะนำคณาจารย์ในการกรอกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม จากการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

Last Updated on Tuesday, 06 November 2012 07:33 Read more...

Industrial Visit

E-mail Print PDF

เยี่ยมชม บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าภาคและคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และตัวแทนนักศึกษาภาควิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าคารวะ คุณพยุง ศักดาสาวิตร ประธานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

On Wednesday 26 September2012, Asst. Prof. Dr. Sommai, Dean of the Faculty of Engineering, and delegates of Faculty of Engineering paid a visit to Thai Auto Tools and Die Co., Ltd.  Khun Payoong Sakdasawitr welcomed the group and led the factory tour.  The last session was Q&A on engineering education and how to succeed in his business.

Last Updated on Wednesday, 26 September 2012 14:38 Read more...

พี่ติวน้อง Tutoring Classes for Final Examination

E-mail Print PDF

พี่ติวน้องเตรียมพร้อมรับสอบปลายภาค 1/2555

ระหว่างวันที่ 10 - 21 กันยายน 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดติววิชาแคลคูลัส 1 และวิชาเขียนแบบวิศวกรรมให้กับน้องๆชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 6 ตุลาคม 2555 นี้ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด เปิดโอกาสเต็มที่ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

Last Updated on Wednesday, 02 January 2013 04:02 Read more...

Engineering Games 2012

E-mail Print PDF

The 19th Engineering Games 2012

นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Games ครั้งที่ 19 และมีการแสดงการเชียร์ในพิธีปิดกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ผลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมดของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคือ 11 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง โดยได้คะแนนรวม 46 คะแนน ได้ถ้วยรางวัลรวม โดยนายพัชร พงศ์สุวรรณ ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รับถ้วยรางวัลจาก ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Last Updated on Sunday, 23 September 2012 12:00 Read more...

Page 6 of 8

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.