ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พี่ติวน้อง Tutoring Class for Midterm Examination

E-mail Print PDF

ในช่วงสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาคิวชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทีมติวน้องๆปี 1 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบกลางภาคฯ Sophomore students teamed up to prepare freshman students for the midterm exam. 

ในช่วงสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาคิวชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทีมติวน้องๆปี 1 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบกลางภาคฯ ในรายวิชา แคลคูลัส 1 ฟิสิกส์ และ การเขียนแบบวิศวกรรม โดยมีพี่ๆมือติวได้แก่ นาย ... และ นาย ... โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมายผิวสอาด ได้เข้ามาเยี่ยมชม และกล่าวให้กำลังใจกับนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยท่านคณบดีเป็นสปอนเซอร์เลี้ยงน้ำและขนมสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการติวครั้งนี้ด้วย

Sophomore students teamed up to prepare freshman students for the midterm exam. During 2 weeks before the midterm exam, Mr. Teerapon and Mr. ...., 2nd year students of Industrial Engineering department along with team of 2nd year students have set up tutoring sessions for the 1st year students for Calculus for Engineers 1, Physics and Engineering Drawing.  On 16 July 2012, Asst. Prof. Dr. Sommai Pivsa-Art, Dean of the faculty of engineering, paid a visit and gave speech to the participating students.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.