ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Master Student Proposal and Defensive Examination

E-mail Print PDF

นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ในวันเสาร์ที่ 29 และ อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จัดให้มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 9 คน และผ่านการสอบทั้งหมด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.