TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

พีธีไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

อีเมล พิมพ์ PDF

  

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2554

เวลา 13.00 - 14.30 น. เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:37 น.