TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บริษัท ธนูลักษณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน)เป็นหนึ่งในเครือ"สหพัฒนพิบูล"

ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการผลิตเครื่องแต่งกายสำรับสุภาพบุรุษ,สุภาพสตรี, และ

ผลิตภัณฑืเครื่องหนังภายใต้เครื่องหมาย ARROW, GUY LAROCHE,

LOUIS FONTAINE, BSC, DAKS และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

ต้องการรับสมัครงานตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ IE 1 อัตรา 

เพศชาย-หญิง อายุ 24-30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ 0-5 ปีขึ้นไป

มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

 MERCHANDISER EXPORT 1 อัตรา

เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์งานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

MERCHANDISER DOMESTIC 2 อัตรา

เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์งานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไป

สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี  

เจ้าหน้าที่แพทเทิรน์อ 2 อัตรา

เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากสามารถสร้างแพทเทิรน์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 เจ้าหน้าที่ QC 1 อัตรา

เพศชาย-หญิง อายุ 24-30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ(ผ้า)

มีความตั้งใจ ละเอียดรอบครอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบสูง

มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานเป็นอย่างดี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 05:03 น.