TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด

อีเมล พิมพ์ PDF

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด(มหาชน) สาขาที่ 5

มีความประสงค์รับสมัครพนักงานตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการผลิตและหัวหน้าIE

จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ หรือวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

 สามารถติดต่อที่แผนกบุคคลหรือผู้จัดการฝ่ายผลิต

โทรศัพท์ 02-7106229 คุณชาติชาย จอมประเสริฐ,คุณอุบลรัตน์ ยังสุข

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 03:52 น.