TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด

อีเมล พิมพ์ PDF

รับสมัครงาน


รับสมัครงาน

บริษัทไทยกุลแซ่ จำกัด ผลิตชุดชั้นในชาย/หญิงเพื่อส่งออกญี่ปุ่น/ยุโรป/อเมริกาและจำหน่ายในประเทศ
ที่ตั้ง เลขที่99 หมู่ที่ 5 กม.200 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
รับสมัตรงานตำแหน่ง STAFF แผนกย้อม  อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิ  - ปวส - ป.ตรี สาขาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องถ้ามีประสบการณ์ย้อมสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ :  นางสวนีย์  หลวงจันทร์-เจ้าหน้าที่บุคคล  นางศรัณย์พร  นิยมจิตร - พนักงานบุคคล
โทรศัพท์ 037-205266-8 โทรสาร 037-205258

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 09:56 น.