TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

Signing MOU Hof University in Germany.

อีเมล พิมพ์ PDF

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับ

Hof University ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในเรื่องการพัฒนาการศึกษาสิ่งทอทั้งอาจารย์และนักศึกษา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:14 น.