โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน

Print

ประมวลภาพ "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน"

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559   ดร.อนินท์  มีมนต์ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้จัดโครง  "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สู่ประชาคมอาเซียน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่