ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Industrial Visit

E-mail Print PDF

เยี่ยมชม บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าภาคและคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และตัวแทนนักศึกษาภาควิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าคารวะ คุณพยุง ศักดาสาวิตร ประธานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

On Wednesday 26 September2012, Asst. Prof. Dr. Sommai, Dean of the Faculty of Engineering, and delegates of Faculty of Engineering paid a visit to Thai Auto Tools and Die Co., Ltd.  Khun Payoong Sakdasawitr welcomed the group and led the factory tour.  The last session was Q&A on engineering education and how to succeed in his business.

เมื่อวันนพุธที่ 26 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วีระพงษ์ ครูส่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ผู้ช่วยคณบดี ดร. สุมนมาลย์ เนียมหลาง หัวหน้างานบริการวิชาการ คุณวิชัย เพ็ชรทองคำ ประธานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาคฯและคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ดร. ณรงค์ชัย โอเจริญ หัวหน้าภาคและคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ได้เข้าแสดงความยินดีกับคุณพยุง ศักดาสาวิตร ที่ได้รับคัดเลือกให้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งในโอกาสนี้คุณพยุง ผู้บริหาร และวิศวกรของบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ได้พาคณาจารย์และนักศึกษา เข้าชมโรงงานผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ซักถาม พร้อมให้คำแนะนำในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

คณาจารย์และนักศึกษาที่เดินทางไปเยี่ยมบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

ตัวแทนนักศึกษา แม้มีสอบตอนเย็นก็สปิริตแรง เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวแนะนำคณาจารย์

คุณพยุง ศักดาสาวิตร อธิบายการออกแบบแม่พิมพ์

อ. วรญา วัฒนจิตสิริ ดร. ระพี กาญจนะ และ ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตอบคำถามของนักศึกษา

นักศึกษาตั้งใจฟังเคล็ดลับในการเรียนและทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.