ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พี่ติวน้อง Tutoring Classes for Final Examination

E-mail Print PDF

พี่ติวน้องเตรียมพร้อมรับสอบปลายภาค 1/2555

ระหว่างวันที่ 10 - 21 กันยายน 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดติววิชาแคลคูลัส 1 และวิชาเขียนแบบวิศวกรรมให้กับน้องๆชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 6 ตุลาคม 2555 นี้ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด เปิดโอกาสเต็มที่ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

น้องเตรียมสอบ รวมพล
ตั้งใจ ตั้งใจ มือติว

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.