ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Narit Kocharit

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ คชฤทธิ์

Narit KOCHARIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Tool Engineering
  • Material Testing Engineering Laboratory
  • Engineering Metrology Laboratory
  • Engineering Metallurgy

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

  • ไดนาโมมิเตอร์วัดแรงตัดสามทิศทางสำหรับงานกัด
  • การ Deep Draw เปลือกทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสโดยใช้แรงกดยึดชิ้นงาน

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.