ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน

E-mail Print PDF

ประมวลภาพ "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน"

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559   ดร.อนินท์  มีมนต์ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้จัดโครง  "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สู่ประชาคมอาเซียน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 

 

 

     

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.