ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประมวลภาพ "โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)"

E-mail Print PDF

ประมวลภาพ "โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)"

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย  ต่อสกุล หัวหน้าภาควิชาฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี  กาญจนะ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์  กิมะพงษ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้จัด "โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)" ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                    

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.