ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

นัดพบนักศึกษาผู้สนใจไปต่างประเทศ

E-mail Print PDF

Meeting with IE Students for International Exchange Programs

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทรศรี รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร. ระพี กาญจนะ และ อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ ชี้แจงรายละเอียดการไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมให้เลือกคือ การไปศึกษาแบบโอนหน่วยกิต การไปสหกิจศึกษาและฝึกงานต่างประเทศ การไปแข่งขันประกวด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนอื่นๆ มีนักศึกษาของภาควิชาเข้ารับฟังจำนวน 40 คน

 

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.