ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

นักศึกษาปริญญาโทจัดงานไหว้ครู

E-mail Print PDF

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู

 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 11:00 น. นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเชิญ ผศ. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ ดร. ระพี กาญจนะ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม และ ผศ. ศรีไร จารุภิญโญ  เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับไหว้พวงมาลัยจากนักศึกษาตั้งแต่รหัส 51-57

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.