ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Address:
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก
อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
12000
ประเทศไทย

Telephone: Telephone
Fax: 0 2549 3442
Mobile Phone Number: 0 2549 3440
http://www.en.rmutt.ac.th/ie

Information: Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT
39 Moo 1 Rangsit-Nakornnayok Road, Klong 6, Thanyaburi, Patumthani 12000 Thailand

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.