เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 08:34 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 08:40 น.