ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลในงาน Geneva invention

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 12:02 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง 

ได้รางวัลในงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva (Switzerland)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2018 เวลา 15:35 น.