Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest ด่วนรับสมัครอบรม Robot Camp ฟรีสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในโครงการ EE RMUTT Robot Camp 2017

ด่วนรับสมัครอบรม Robot Camp ฟรีสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในโครงการ EE RMUTT Robot Camp 2017

อีเมล พิมพ์ PDF

รับสมัครอบรม ROBOT CAMP สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฟรี ในโครงการ EE RMUTT ROBOT CAMP 2017 วันที่ 10-11 พฤษจิกายน พ.ศ. 2560
ไม่จำกัดเกรด ไม่จำกัดทักษะเฉพาะตน มาสนุกร่วมกัน รับสมัคร 10 ทีมแรก ทีมละ 2-3 คน

จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสนุกสนานเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์และเกมส์การแข่งขัน ร่วมถึงส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

โดยกลุ่มผู้ที่สามารถทำให้หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่สมบูรณ์จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รายละเอียดการอบรม จะเป็นการอบรมการทำหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นโดยใช้ระบบ Close-loop control และวิเคราะห์ระบบควบคุมของหุ่นยนต์

สมัครได้ที่ (Register here) https://sites.google.com/en.rmutt.ac.th/eermuttrobotcamp

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:04 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร