เชิญชวนนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Engineering Fair 2017

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 13:18 น.
พิมพ์

เชิญชวนนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Engineering Fair 2017 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 22:43 น.