Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

Smileขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่Smile

              ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุลติดต่อหัวหน้าภาค

ห้องทำงาน 02 549 3425

โต๊ะหัวหน้าภาค ห้องธุรการ 02 549 3421

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2016 เวลา 19:20 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร