Skip to content
You are here: หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
Friday, 17 July 2015 2558_04_01 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Friday, 17 July 2015 2558_04 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Thursday, 26 February 2015 58_02 นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิธีตอกเสาเข็มอุโบสถวัดบางปลากด
Tuesday, 27 January 2015 2558_01 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ
Thursday, 27 November 2014 2557_015 ตาราสอบปลายภาค1/2557
Thursday, 09 October 2014 2557_11 NetRiders
Tuesday, 23 September 2014 2557_10 ACM-ICPC
Monday, 03 February 2014 2557_02 ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Monday, 06 January 2014 2557_01 กิจกรรมปีใหม่
Monday, 02 December 2013 2558_05 วันเฉลิมฯ
Friday, 13 July 2012 2555-021 การแต่งกายของนักศึกษา
Thursday, 05 July 2012 2555-020 ประกวด VDO clip
Thursday, 05 July 2012 2555-019 การบ้านวิชา Basic Elec.
Thursday, 05 July 2012 2555-017 ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสา
Thursday, 05 July 2012 2555-016 เชิญส่งผลงานประดิษฐ์
Tuesday, 03 July 2012 2555-015 ประกวดเว็บไซต์
Thursday, 28 June 2012 2555-012 โครงการประกวด
Sunday, 24 June 2012 2555-010 งาน ECTI-Card 2012
Wednesday, 20 June 2012 2555-009 การบ้านวิชา Basic Electronic
Wednesday, 20 June 2012 2555-008 ประกาศวิชา OS
Tuesday, 19 June 2012 2555-007 อบรม HALCON
Monday, 18 June 2012 2555-006 ภาพบรรยากาศการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)ภายใน
Thursday, 14 June 2012 2555-004 จัดห้องฮาร์ดแวร์
Tuesday, 12 June 2012 2555-003 เชิญชวนไหว้ครู
Monday, 11 June 2012 2555-002 ประกาศสอบวิชา Com.Eng.Lab.
Tuesday, 05 June 2012 2555-001 วิชาสัมมนา
Monday, 30 April 2012 กำหนดการลงทะเบียนเรียน
Wednesday, 14 March 2012 ปฏิทินการศึกษา3/2554
Wednesday, 14 March 2012 โครงการประกวดตำราดีเด่น
Thursday, 20 October 2011 วิศวฯ รำลึก ครั้งที่3
Tuesday, 04 October 2011 กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษางานสหกิจศึกษา
Tuesday, 20 September 2011 ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2554
Wednesday, 07 September 2011 ปฏิทินการศึกษา2/2554
Wednesday, 07 September 2011 การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
Friday, 24 June 2011 ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Friday, 24 June 2011 สถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ
Wednesday, 20 April 2011 ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียน
Monday, 14 February 2011 ปฏิทินการศึกษา 3/2553
Monday, 10 January 2011 ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554
Thursday, 25 November 2010 2557_016 5ธันวามหาราช
Monday, 11 October 2010 การถ่ายรูปหมู่บัณฑิต2552
Monday, 04 October 2010 กำหนดการลงทะเบียน 2/2553
Monday, 04 October 2010 ปฏิทินการศึกษา2/2553
Saturday, 28 August 2010 เก็บตกกองเชียร์ใน En. Game#17
Friday, 30 April 2010 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
Friday, 30 April 2010 ปฏิทินการศึกษา 1/2553
Friday, 30 April 2010 กำหนดการลงทะเบียน 1/2553
Monday, 29 March 2010 โครงการ IT BUDDY
Thursday, 25 March 2010 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
Friday, 29 January 2010 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever