Skip to content
You are here: หน้าหลัก arrow แจ้งให้ทราบ arrow นศ. ผ่านการเข้ารอบคัดเลือกการแข่งขัน NSC2009
นศ. ผ่านการเข้ารอบคัดเลือกการแข่งขัน NSC2009 พิมพ์ อีเมล์
Image

นายอนุสรณ์ อินสา ได้ผ่านการเข้ารอบคัดเลือกการแข่งขัน
NSC2009
และได้รับมอบทุนสนับสนุนโครงการจาก
พณฯ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ณ หอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
วันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2551                    ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ อินสา นักศึกษากลุ่ม 49147CNM
ผ่านการเข้ารอบคัดเลือก การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 11 The Eleventh National Software Contest
(NSC 2009) จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ                     นายอนุสรณ์ อินสา ได้เสนอโครงการโปรแกรมงาน ที่ไม่ใช่งาน
กับการลับสมอง
ประเภทการแข่งขันโปรแกรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา)

โดยมี อ.สิทธิ รักถนอม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับมอบทุนสนับสนุนโครงการ
จำนวน
5,000 บาท จาก พณฯ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ หอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
วันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2551


 
 
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever