Skip to content
You are here: หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
2558_04_01 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 540
2558_04 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 409
58_02 นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิธีตอกเสาเข็มอุโบสถวัดบางปลากด 432
2558_01 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ 452
2557_015 ตาราสอบปลายภาค1/2557 349
2557_11 NetRiders 884
2557_10 ACM-ICPC 549
2557_02 ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1190
2557_01 กิจกรรมปีใหม่ 1177
2558_05 วันเฉลิมฯ 1059
2555-021 การแต่งกายของนักศึกษา 6884
2555-020 ประกวด VDO clip 3094
2555-019 การบ้านวิชา Basic Elec. 2158
2555-017 ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสา 6792
2555-016 เชิญส่งผลงานประดิษฐ์ 3232
2555-015 ประกวดเว็บไซต์ 2302
2555-012 โครงการประกวด 2983
2555-010 งาน ECTI-Card 2012 3448
2555-009 การบ้านวิชา Basic Electronic 3524
2555-008 ประกาศวิชา OS 2303
2555-007 อบรม HALCON 4214
2555-006 ภาพบรรยากาศการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)ภายใน 2059
2555-004 จัดห้องฮาร์ดแวร์ 2965
2555-003 เชิญชวนไหว้ครู 2295
2555-002 ประกาศสอบวิชา Com.Eng.Lab. 3138
2555-001 วิชาสัมมนา 2104
กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2276
ปฏิทินการศึกษา3/2554 2093
โครงการประกวดตำราดีเด่น 2137
วิศวฯ รำลึก ครั้งที่3 1956
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษางานสหกิจศึกษา 2210
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2554 2051
ปฏิทินการศึกษา2/2554 2179
การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2051
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2236
สถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ 2178
ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียน 2154
ปฏิทินการศึกษา 3/2553 2211
ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 2372
2557_016 5ธันวามหาราช 2497
การถ่ายรูปหมู่บัณฑิต2552 2365
กำหนดการลงทะเบียน 2/2553 2093
ปฏิทินการศึกษา2/2553 2083
เก็บตกกองเชียร์ใน En. Game#17 2206
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2279
ปฏิทินการศึกษา 1/2553 1922
กำหนดการลงทะเบียน 1/2553 1831
โครงการ IT BUDDY 1997
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 1873
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 2072
 

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever