Skip to content
You are here: หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
2558_04_01 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 638
2558_04 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 525
58_02 นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิธีตอกเสาเข็มอุโบสถวัดบางปลากด 549
2558_01 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ 563
2557_015 ตาราสอบปลายภาค1/2557 513
2557_11 NetRiders 1029
2557_10 ACM-ICPC 706
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 88
2557_02 ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1331
2557_01 กิจกรรมปีใหม่ 1306
2558_05 วันเฉลิมฯ 1153
2555-021 การแต่งกายของนักศึกษา 7443
2555-020 ประกวด VDO clip 3285
2555-019 การบ้านวิชา Basic Elec. 2291
2555-017 ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสา 7060
2555-016 เชิญส่งผลงานประดิษฐ์ 3374
2555-015 ประกวดเว็บไซต์ 2400
2555-012 โครงการประกวด 3174
2555-010 งาน ECTI-Card 2012 3668
2555-009 การบ้านวิชา Basic Electronic 3752
2555-008 ประกาศวิชา OS 2404
2555-007 อบรม HALCON 4566
2555-006 ภาพบรรยากาศการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)ภายใน 2153
2555-004 จัดห้องฮาร์ดแวร์ 3064
2555-003 เชิญชวนไหว้ครู 2391
2555-002 ประกาศสอบวิชา Com.Eng.Lab. 3246
2555-001 วิชาสัมมนา 2204
กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2361
ปฏิทินการศึกษา3/2554 2180
โครงการประกวดตำราดีเด่น 2236
วิศวฯ รำลึก ครั้งที่3 2056
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษางานสหกิจศึกษา 2311
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2554 2142
ปฏิทินการศึกษา2/2554 2273
การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2133
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2322
สถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ 2270
ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียน 2247
ปฏิทินการศึกษา 3/2553 2295
ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 2455
2557_016 5ธันวามหาราช 2606
การถ่ายรูปหมู่บัณฑิต2552 2457
กำหนดการลงทะเบียน 2/2553 2197
ปฏิทินการศึกษา2/2553 2160
เก็บตกกองเชียร์ใน En. Game#17 2333
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2375
ปฏิทินการศึกษา 1/2553 2001
กำหนดการลงทะเบียน 1/2553 1910
โครงการ IT BUDDY 2084
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 1956
 

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever