Skip to content
You are here: หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
2558_04_01 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 566
2558_04 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 437
58_02 นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิธีตอกเสาเข็มอุโบสถวัดบางปลากด 454
2558_01 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ 482
2557_015 ตาราสอบปลายภาค1/2557 384
2557_11 NetRiders 917
2557_10 ACM-ICPC 578
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 28
2557_02 ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1211
2557_01 กิจกรรมปีใหม่ 1197
2558_05 วันเฉลิมฯ 1076
2555-021 การแต่งกายของนักศึกษา 7085
2555-020 ประกวด VDO clip 3128
2555-019 การบ้านวิชา Basic Elec. 2183
2555-017 ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสา 6856
2555-016 เชิญส่งผลงานประดิษฐ์ 3274
2555-015 ประกวดเว็บไซต์ 2326
2555-012 โครงการประกวด 3031
2555-010 งาน ECTI-Card 2012 3503
2555-009 การบ้านวิชา Basic Electronic 3599
2555-008 ประกาศวิชา OS 2322
2555-007 อบรม HALCON 4289
2555-006 ภาพบรรยากาศการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)ภายใน 2075
2555-004 จัดห้องฮาร์ดแวร์ 2989
2555-003 เชิญชวนไหว้ครู 2318
2555-002 ประกาศสอบวิชา Com.Eng.Lab. 3161
2555-001 วิชาสัมมนา 2126
กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2291
ปฏิทินการศึกษา3/2554 2116
โครงการประกวดตำราดีเด่น 2158
วิศวฯ รำลึก ครั้งที่3 1980
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษางานสหกิจศึกษา 2230
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2554 2070
ปฏิทินการศึกษา2/2554 2197
การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2067
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2254
สถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ 2194
ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียน 2170
ปฏิทินการศึกษา 3/2553 2224
ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 2387
2557_016 5ธันวามหาราช 2524
การถ่ายรูปหมู่บัณฑิต2552 2378
กำหนดการลงทะเบียน 2/2553 2117
ปฏิทินการศึกษา2/2553 2099
เก็บตกกองเชียร์ใน En. Game#17 2220
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2296
ปฏิทินการศึกษา 1/2553 1937
กำหนดการลงทะเบียน 1/2553 1844
โครงการ IT BUDDY 2013
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 1891
 

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever