Skip to content
You are here: หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
2558_04_01 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 660
2558_04 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 548
58_02 นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิธีตอกเสาเข็มอุโบสถวัดบางปลากด 562
2558_01 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ 576
2557_015 ตาราสอบปลายภาค1/2557 529
2557_11 NetRiders 1055
2557_10 ACM-ICPC 730
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 111
2557_02 ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1349
2557_01 กิจกรรมปีใหม่ 1331
2558_05 วันเฉลิมฯ 1174
2555-021 การแต่งกายของนักศึกษา 7523
2555-020 ประกวด VDO clip 3327
2555-019 การบ้านวิชา Basic Elec. 2314
2555-017 ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสา 7118
2555-016 เชิญส่งผลงานประดิษฐ์ 3395
2555-015 ประกวดเว็บไซต์ 2414
2555-012 โครงการประกวด 3208
2555-010 งาน ECTI-Card 2012 3731
2555-009 การบ้านวิชา Basic Electronic 3786
2555-008 ประกาศวิชา OS 2426
2555-007 อบรม HALCON 4628
2555-006 ภาพบรรยากาศการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)ภายใน 2165
2555-004 จัดห้องฮาร์ดแวร์ 3082
2555-003 เชิญชวนไหว้ครู 2405
2555-002 ประกาศสอบวิชา Com.Eng.Lab. 3265
2555-001 วิชาสัมมนา 2234
กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2391
ปฏิทินการศึกษา3/2554 2196
โครงการประกวดตำราดีเด่น 2258
วิศวฯ รำลึก ครั้งที่3 2072
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษางานสหกิจศึกษา 2332
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2554 2168
ปฏิทินการศึกษา2/2554 2282
การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2148
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2333
สถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ 2277
ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียน 2271
ปฏิทินการศึกษา 3/2553 2307
ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 2464
2557_016 5ธันวามหาราช 2631
การถ่ายรูปหมู่บัณฑิต2552 2470
กำหนดการลงทะเบียน 2/2553 2212
ปฏิทินการศึกษา2/2553 2168
เก็บตกกองเชียร์ใน En. Game#17 2349
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2387
ปฏิทินการศึกษา 1/2553 2012
กำหนดการลงทะเบียน 1/2553 1919
โครงการ IT BUDDY 2094
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 1969
 

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever