Skip to content
You are here: หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

                                                    ข้อกำหนดในการเรียนวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน           

         สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
         เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการก่อนจบการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้....อ่านเพิ่มติม 

 

 

 
ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน2562
Image
 
แจ้งนักศึกษาเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ

Image

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ 

 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2562 และ 1/2563

Image

เนื่องด้วยมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน / สหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563  ทุกกรณี แต่ให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน / สหกิจศึกษา) ได้ตามปกติ สำหรับการฝึกงานเทอม 3/2562 นี้อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะดำเนินการฝึกงานให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องทำปฏิบัติตามดังนี้

 *ขอให้นักศึกษากลุ่ม 61346CPE  กลุ่ม 61446CPE และกลุ่ม ตกค้าง (รายชื่อตามไฟล์แนบ ) ให้เข้าระบบของ Microsoft Teams โดยสอบถามวิธีการเข้าระบบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่ม และเมื่อเข้าระบบแล้ว อาจารย์จะจัดการและอธิบายการฝึกงานรูปแบบออนไลน์ สำหรับเทอม 3/2562 ให้กับนักศึกษาทุกคนต่อไป

 Image ปฏิทินการศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ภาคดูร้อน2562 

ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ และเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการเท่านั้น

 
คำแนะนำในการทำข้อสอบออนไลน์

Image 

1. การสอบออนไลน์สามารถทำข้อสอบได้ในอุปกรณ์คังต่อไปนี้
   -   เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)
   -   เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook computer)
   -   แท็บเล็ต(Taplet)
   -  โทรศัพท์มือถือ(Smartphone)

2. นักศึกษาควรเชื่อมต่อและตรวจสอบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย 15 นาที

3. ควรส่งคำตอบก่อนหมดเวลา 5 นาที เพราะเมื่อหมดเวลาสอบ ระบบจะปิดอัตโนมัติ นักศึกษาจะไม่สามารถส่งคำตอบได้

4. หากเครื่องไม่สามารถจับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ระหว่างทำข้อสอบ หรือไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่หมด แล้วยังมีเวลา นักศึกษาสามารถทำข้อสอบใหม่ได้ ระบบข้อสอบจะไม่บันทึกข้อมูลที่ได้ทำผ่านมาแล้ว

5. ไม่แนะนำให้ทำข้อสอบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เพราะอาจจะไม่สะดวกในการอ่านข้อมูล และอาจมีแอปพลิเคชันอื่น ๆ เข้ามาแทรกกวนระหว่างการทำข้อสอบได้

6. สุดท้าย ก่อนทำข้อสอบ นักศึกษาควรอ่านคำสั่งและข้อกำหนดให้เข้าใจและปฏิบัติตาม ในระหว่างทำข้อสอบ นักศึกษาหมั่นตรวจสอบเวลา หรืออาจตั้งเวลาก่อนสิ้นสุดสัก 10 นาที

 
Share  

เว็บไซต์สำคัญ

ภาพ3มิติ

จำนวนผู้ใช้ขณะนี้

สถิติจำนวนผู้ใช้

mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterเมื่อวาน172
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้536
mod_vvisit_counterเดือนนี้247
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด399878

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever