Skip to content
You are here: หน้าหลัก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2562 และ 1/2563

Image

เนื่องด้วยมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน / สหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563  ทุกกรณี แต่ให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน / สหกิจศึกษา) ได้ตามปกติ และรออาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงงานวิศวกรรมต่อไป

ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ อย่างเป็นทางการเท่านั้น

 
การสอบปลายภาควิชา Computer Information and Technology Skills เทอม 2/2562

Image

การสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562 (ออนไลน์)
รหัสวิชา 09-000-001
ชื่อวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer Information and Technology Skills
*** เฉพาะนักศึกษาลงเรียนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ***

กำหนดการสอบวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 20.00-21.00 น. (1 ชั่วโมง)
*** นศ.จะได้รับ url สำหรับเข้าทำข้อสอบจาก อ.ผู้สอนใน เวลา 19.55 น.***

นักศึกษาต้องเตรียมตัว ดังนี้
1. บัญชีอีเมล Google สำหรับเข้าระบบ / นศ.ต้อง Sign in Google ตลอดระยะเวลาการสอบ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้
3. เป็นการสอบแบบเปิดตำรา (open book)

*** สิ่งสำคัญ ***
1. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ/นามสกุล/รหัสนักศึกษา/กลุ่มเรียน ให้ถูกต้อง
2. หากหมดเวลาสอบ ระบบจะตัดอัตโนมัติ ถ้านักศึกษาไม่ได้กดส่งข้อสอบ/กดส่งไม่ทัน จะได้คะแนนสอบเป็นศูนย์

คำแนะนำเพิ่มเติม
1. การสอบออนไลน์ ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 จากการสัมผัสระหว่างบุคคล
2. นศ. ควรทำข้อสอบด้วยตัวเองจากที่พักของตัวเอง
3. หากพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ควรเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร
4. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือสม่ำเสมอ

 
ประกาศรายชื่อวิชาสอบปลายภาค 2/2562 แบบออนไลน์
Final2-2562
 
การสอบปลายภาควิชา Computer Programming เทอม 2/2562

Image

การจัดสอบวิชา Computer Programming  รหัสวิชา 04-621-101 จะจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เริ่มสอบเวลา 9.00 น.

 แนวทางการสอบออนไลน์นักศึกษาสามารถทำข้อสอบออนไลน์ที่ใดก็ได้  ทำข้อสอบแต่ละชุดตามเวลาที่กำหนด ทำเสร็จแล้วส่งแต่ละชุด 

ลิ้งค์ข้อสอบวิชา Computer Programming

ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบมี 3 ชุด นักศึกษาต้องทำให้ครบทั้ง 3 ชุดตามเวลาที่กำหนด

ชุดที่ 1 เวลา 9:00-10:15 น. หมดเวลาการทำข้อสอบ

ชุดที่ 2 เวลา 9:45-11:00 น. หมดเวลาการทำข้อสอบ

ชุดที่ 3 เวลา 10:30-11:30 น. หมดเวลาการทำข้อสอบ

 
การจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ 2/2562

ให้นักศึกษาอ่านข้อมูลประกาศให้เข้าใจและปฏิบัติตามแบบที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ และติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ภาควิชาตลอดเวลา การติดต่อสอบถามหรือเข้าพบอาจารย์ขอให้เป็นแบบ Social Distance เท่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 
คำแนะนำในการทำข้อสอบออนไลน์

Image 

1. การสอบออนไลน์สามารถทำข้อสอบได้ในอุปกรณ์คังต่อไปนี้
   -   เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)
   -   เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook computer)
   -   แท็บเล็ต(Taplet)
   -  โทรศัพท์มือถือ(Smartphone)

2. นักศึกษาควรเชื่อมต่อและตรวจสอบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย 15 นาที

3. ควรส่งคำตอบก่อนหมดเวลา 5 นาที เพราะเมื่อหมดเวลาสอบ ระบบจะปิดอัตโนมัติ นักศึกษาจะไม่สามารถส่งคำตอบได้

4. หากเครื่องไม่สามารถจับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ระหว่างทำข้อสอบ หรือไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่หมด แล้วยังมีเวลา นักศึกษาสามารถทำข้อสอบใหม่ได้ ระบบข้อสอบจะไม่บันทึกข้อมูลที่ได้ทำผ่านมาแล้ว

5. ไม่แนะนำให้ทำข้อสอบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เพราะอาจจะไม่สะดวกในการอ่านข้อมูล และอาจมีแอปพลิเคชันอื่น ๆ เข้ามาแทรกกวนระหว่างการทำข้อสอบได้

6. สุดท้าย ก่อนทำข้อสอบ นักศึกษาควรอ่านคำสั่งและข้อกำหนดให้เข้าใจและปฏิบัติตาม ในระหว่างทำข้อสอบ นักศึกษาหมั่นตรวจสอบเวลา หรืออาจตั้งเวลาก่อนสิ้นสุดสัก 10 นาที

 
แจ้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Image

เนื่องด้วยกองอาคารสถานที่ มีความประสงค์เข้าพื้นที่ภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคมนี้ ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.30-16.30 น. เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงขอให้ทุกท่านออกจากตัวอาคารในวันเวลาดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

 
Share  

เว็บไซต์สำคัญ

ภาพ3มิติ

จำนวนผู้ใช้ขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติจำนวนผู้ใช้

mod_vvisit_counterวันนี้210
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้210
mod_vvisit_counterเดือนนี้6442
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด387340

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever