แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียน 2/2551
Monday, 06 October 2008
Imageกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551    (เริ่มฝึก 3 พ.ย.51 - 6 มี.ค.2552)  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.2551 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องกาสะลอง  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รายละเอียดเพิ่มเติมImage