ดูงานประเทศเกาหลี 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 51
Thursday, 01 May 2008

แผนกสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ ทางด้านสหกิจศึกษา ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2551 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น  กำหนดการครั้งนี้ ศึกษาดูงานที่

  • Dongseo University
  • Korea University
  • บริษัท  ฮุนได
  • บริษัท  เกียร์ มอเตอร์
ภาพกิจกรรม