Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

เข้าระบบ


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
กำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2554
Wednesday, 28 September 2011

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
โครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553
Tuesday, 15 June 2010

ด่วน!!! นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจในภาคเรียนที่ 2/2553  ให้ทำการติดต่องานสหกิจศึกษาภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2553

 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 1/53
Wednesday, 19 May 2010
 Image

  งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมกาสะลอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!!Image

 
วันสหกิจศึกษาครั้งที่ 1
Tuesday, 16 June 2009
Image มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สำนักสหกิจศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน " วันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ. 2552 " ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2551
Wednesday, 20 May 2009
 Imageขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2551
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Sunday, 10 May 2009
Image  

รศ.ดร นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร จุไรรัตน์  ดวงเดือน  รองอธิการบดี  ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโรดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง หัวหน้างานสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี วันที่ 12 พ.ค. 2552

 
 
คณะเยี่ยมชมสหกิจจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Thursday, 07 May 2009

Image รศ.ดร จุไรรัตน์  ดวงเดือน  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโรดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง หัวหน้างานสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการงานสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
คณะศึกษาดูงานจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
Thursday, 07 May 2009
Imageรศ.ดร นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 

ประชาพิจารณ์

นักศึกษาพิจารณาเลือกงานสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากเหตุผลใด
 

จำนวนผู้ใช้ขณะนี้

สถิติจำนวนผู้ใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday1
mod_vvisit_counterThis week27
mod_vvisit_counterThis month75
mod_vvisit_counterAll63742