รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สมานสามัคคีพร้อมรับทุนโครงการ "รับน้อง ปลอดเหล้า"

Image

 

 

 

      ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเห็นความสำคัญในการรับน้องใหม่ของรุ่นพี่ เพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่น้องใหม่และรุ่นพี่ทุกคน จึงอยากให้รุ่นพี่ทุกคนตระหนักถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่เน้นความรุนแรงอันจะก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อน้องใหม่โยธาทุกๆคน หากเกิดเหตุขึ้นทางภาควิชามีมาตรการในการลงโทษรุ่นพี่ทุกคน เพราะฉะนั้นหากรุ่นน้องมีข้อสงสัย, คำติชมและร้องเรียนการรับน้องที่รุนแรง สามารถแจ้งได้ทาง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาหรือ ติดต่อทางอีเมลล์ 

      พร้อมกันนี้ทาง สสส. เปิดให้ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนอุปถัมภ์ในการรับน้องกิจกรรมรณรงค์ "รับน้อง ปลอดเหล้า" ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีวงเงินสนับสนุนให้จำนวนหนึ่ง ส่งโครงการภายในวันที่ 31 มิ.ย. 52 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 June 2009 )