Skip to content

Department of Civil Engineering,Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
Advertisement

ประกาศกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

Image

 

      เพื่อให้การต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มีลักษณะสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ตามนโยบายและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกำหนด ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ทั้งนี้ให้ดำเนินกิจกรรมหลังพิธีตักบาตรบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2552 พร้อมทั้งแบบฟอร์มโครงการที่เสนอมหาวิทยาลัยฯและ หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองแนบมาดังนี้  

      แบบฟอร์มเสนอโครงการ ,หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 01 June 2009 )
 
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2552

Image

       กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2552  อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ค์เจ้าศรีรัศมิ์ พร้อมทุนการศึกษา 50,000บาท กำหนดส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 30 มิ.ย. 52

       ผู้สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 01 June 2009 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิศวกรรมโครงสร้าง 1/52

Image

 

 

 

 

 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบ 2) แขวงวิศวกรรมโครงสร้าง ภาคสมทบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายวีรยุทธ        แสงสว่าง
  2. นายบัญญัติ        วารินทร์ใหล
  3. นายเรวัตร          ภคพาณิชย์
  4. นายภัทร            เหลืองจรุงรัตน์
  5. นายสยามรัฐ        กิ่งรัตน์
  6. นายปรีดา           พันธุ์พงศ์
  7. นางสาวจารุวรรณ   อ่ำพริ้ง
  8. นายประเทือง        กันธมาส
  9. นายชยณัฐ          หุตะจิตต์
  10. นายคมกริช          ทับเลิก

 หรือ ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ ,กำหนดการปฐมนิเทศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 27 May 2009 )
 
การประกวดออกแบบแอพพลิเคชั่น Web 2.0 "Open Jive Challenge 2009"

Image

        บริษัท Sun Microsystems จัดแข่งขันประกวดออกแบบแอพพลิเคชั่น Web 2.0 ในชื่อ Open Jive Challenge 2009 เป็นการแข่งขันทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมแอพพลิเคชั่น Web 2.0 ในแบบโอเพ่นซอร์ส เพื่อใช้งานในเชิงธุรกิจหรือใช้งานระดับประเทศและเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภูมิภาค

        ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Open Jive Challenge โดยรวมทีม 3 คน แล้วสมัครได้ที่ http://th.sun.com/openjive ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 May 2009 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี โครงการบริการสังคม-ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2552
 ผู้ผ่านการอบรมซึ่งมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการบริการสังคมทางด้านวิชาการสามารถตรวจสอบรายชื่อจากประกาศมหาวิทยาลัยฯ (ดูประกาศมหาวิทยาลัย)
  
 ให้นักศึกษาทุกคน มารายงานตัวในวันที่  23-24   พฤษภาคม นี้   เท่านั้น
 หากไม่มารายงานตัว ตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
  
 หมายเหตุ  กรณีผู้ที่ชำระเงินล่าช้า สามารถมายื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนได้ ในวันที่ 
                 มารายงานตัว ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 May 2009 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 40 จาก 51
Advertisement