Welcome to e-pubrelate (24 hours service).

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

http://www.en.rmutt.ac.th/prd/ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

facebooktwitter

ก้าวสู่ปีที่ 26 ... ที่งานประชาสัมพันธ์ มุ่งมั่นใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อลดการใช้กระดาษ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ..โดยไม่จำเป็น

hotnews

newพูดคุย/ดูรูป-ภาพกิจกรรมในเฟซบุ้ค facebookhttp://www.facebook.com/engpub ได้ครับnew

แผนที่สำหรับการเดินทางมามหาวิทยาลัย | แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย | แผนที่อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | แผนที่ห้องสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดของรถประจำทาง | รถตู้ เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงาน ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา RMUTT-QA

ฎืWelcome to English Page please click here. English Brochure please click here

 

newประกาศข่าวnew

newขอแสดงความยินดีกับnew

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง

newคณบดีคณะวิศวกรรมศ่าสตร์ท่านใหม่ครับnew

------------------------------

รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินโครงการ“โครงการสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”(ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 และการจัดนิทรรศการวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557) สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ตัวบ่งชี้ที่ 6.1: ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)คลิ๊กที่นี่

อ่านเอกสารการจัดการองค์ความรู้ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2555 ที่นี่ครับ

---------------------------

http://gotoknow.org/blog/km-rmutt/423920

หรือการจัดการองค์ความรู้ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ที่เว็บไซท์การจัดการองค์ความรู้ มทร.ธัญบุรี

http://gotoknow.org/blog/km-rmutt

-------------------------------

ผังการบริหารของคณะฯแผนภูมิแสดงโครงสร้างแบ่งกลุ่มงาน

ภาระงานภายใน สนง.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

----------------------------

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน้า 1 | หน้า 2

-----------------------------

เอกสารแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์

newเอกสารแนะนำคณะnew

MS Powerpoint แนะนำคณะ (ภาคไทย)

----------------------------------

updateบริการศิษย์เก่า ข่าวสารข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า (Alumni) update

updateขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซท์สมาคมศิษย์เก่า (ใหม่ล่าสุด) พร้อมเว็บบอร์ดสมาคมศิษย์เก่าที่นี่ครับupdate

เว็บไซท์สมาคมศิษย์เก่าฯ ---> ติดต่อได้ที่นี่ new

http://www.enrmutt-alumni.com/

-------------------------------------------------

Website สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เรามีบริการ เช่น การให้บริการห้องสมุด, WIFI, ขอใช้ห้องประชุมของคณะฯ, บริการข้อมูลข่าวสารของคณะฯ ผ่านอีเมล, บริการตรวจสอบในห้องทดลอง, บริการอื่นๆ ที่ท่านสนใจ เป็นต้น

 

newงานประกันคุณภาพ คลิ๊กที่นี่ new

newงง'งานประกันคุณภาพ QA new

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา คลิ๊กที่นี่ครับ

***************

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)

ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา คลิ๊กที่นี่ครับ

***************

ถามตอบประเด็นที่มีผู้สงสัย สมศ.รอบสาม คลิ๊กที่นี่ครับ

***************

***หากมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้ง งานประกันคุณภาพ

ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

หรือ โทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข 0 2549 3597-8***

 

newข่าวสหกิจศึกษาโทร 0 2549 3565 new

คลิ๊กที่นี่

http://www.en.rmutt.ac.th/coop/

----------------------------------

ประกาศข่าวทั่วไปของคณะฯ

ดูรายละเอียดประกาศได้ที่นี่ครับ

อย่าลืมแวะเข้าไปชมเว็บบอร์ด ปชส. ของคณะฯ นะครับ

ข่าว/หนังสือเวียน ย้อนหลังที่นี่ครับ

---> ดูเว็บหน้าเก่าๆ ที่นี่ครับ

 

เกี่ยวกับนักศึกษา

กรุณาติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษาโทร. 0 2549 3386 และงานทะเบียน โทร. 0 2549 3381-2

 

เกี่ยวกับงานวิจัย-สถิติ แผนงาน

กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ และวิจัย โทร. 0 2549 3385

 

เกี่ยวกับงานประหยัดพลังงาน

 

โปรดช่วยกัน VOTE เว็บไซต์

ของเราด้วยนะครับ

 

เกี่ยวกับงานให้บริการพิเศษ

กรุณาติดต่อ งานประชา- สัมพันธ์ โทร. 0 2549 3400

 

newข่าวเด่น-ประเด็นเด็ดnew

Mobilephone Number of Adminstrative Officers

newหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารคณะฯ new

 

<<โปรดรอคำสั่งแต่งตั้ง>>


-------------------------

ท่านสามารถพูดคุยและแนะนำเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ได้ที่นี่ครับ Twitter prd

-------------------------------

แผนที่ (MAP)

แผนที่คณะ

แผนที่ทั้งมหาวิทยาลัยฯ

แผนที่ของอาคารต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

--------------------

 

สำหรับท่านที่ต้องการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ กรุณาติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ และมอบข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ไม่ผิดพลาด เพราะเราไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ได้นะครับ (ถ้าท่านมีแผ่นดิสก์ หรือ CD-ROM แนบมา ด้วยครับ จะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นครับ)(เรายินดีที่จะได้ข่าวจากทุกท่านครับ)

หาอะไรไม่เจอติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อภิชาติ (หน.ปชส.)

 

 

การบริหารความเสี่ยง (RM)

การบริหารความเสี่ยง เรื่อง การส่งเกรดนักศึกษา ให้ตรงเวลาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษา ที่นี่ครับ

*รายงานผลให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ ที่นี่ครับ

--------------------------------

KM (การจัดการความรู้)

newขอเชิญอ่านและแลกเปลี่ยน ความรู้กันที่นี่ครับ

BLOG การจัดการความรู้ (KM) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ new

--------------------------

KM ของสหกิจศึกษา และประกันคุณภาพ

Download Presentation 5 ส และ ISO 9001:2000 ที่บรรยายในงานสัมมนา สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทรธ.บรรยายโดย ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

กิจกรรม 5 ที่นี่ครับ

ISO 9001:2008 ภาษาไทย ที่นี่ครับhot

ISO 9001:2000 ภาษาไทย ที่นี่ครับ

ISO 9001:2000 ภาษาอังกฤษ ที่นี่ครับ

------------------------------------

Researches & Patents

 

เกี่ยวกับงานบุคคล

กรุณาติดต่องานบุคลากร

โทร. 0 2549 3476

 

-----------------------------------

ประวัติการประกันคุณภาพของคณะฯ ประวัติการจัดทำระบบคุณภาพ

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

หากท่านต้องการทราบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

กดที่รูปกราฟ Truehits ที่นี่ครับ ขอบคุณ Truehits.net

สำหรับสิ่งดีที่ทำให้เราเห็นกราฟผู้เข้ามาเยี่ยมชมครับ!

--------------------------------------

 

เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

newคาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน มหาวิทยาลัยฯnew

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

----------------

newพระคาถาอาการวัตตาสูตร new

รวมเว็บไซท์จริยธรรม-ศาสนา คลิ๊กที่นี่

---------------

หนังสือ อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ ของ พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี และบทสวดมนต์ถวายพรพระ พระคาถาชินบัญชร (สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

----------------

นโยบายคุณภาพการบริการของงานประชาสัมพันธ์

"เรามุ่งมั่นให้การบริการ ข่าวสาร บริการทุกรูปแบบ ให้กับทุกท่าน ด้วยความประทับใจ และจิตใจการให้บริการ"

ปชส. โทร. 0 2549 3400 ยินดีให้บริการทุกท่าน

-------------------------------

newแบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ ที่นี่ครับ new

---------------------------------

newEnglish Page new

Phone Book สมุดโทรศัพท์ (รอจัดทำใหม่)

---------------------------------

---> ดูเว็บหน้าเก่าๆ ที่นี่ครับ

 

updateเว็บบอร์ดของ Care Center  updateสำหรับส่งข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน ต่างๆ

 

งานแนะแนวศึกษาต่อ

---------------------------------

ติดต่อ ฝ่ายแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา

โทร. 0 2549 3024-5

-------------------------

เว็บไซต์ภาควิชา

 

Brochure แผ่นพับ

 

 

จัดทำโดย หัวหน้า งานประชาสัมพันธ์

นายเสริมเกียรติ (เอก) ฉันทวิลสกุล และ

นางสาวณัฐนันท์ (แอ้) คงเพ็ชรศักดิ์ เจ้าหน้าที่ ปชส.

ติดต่อ...โทร. 0 2549 3400 หรือ โทรสาร 0 2549 3408
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

 

หมายเหตุ ***งาน ปชส. ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทรธ. เป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อเนื้อที่ใน SERVER ให้กับเรา และช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับเรา ทำให้เราเปิดบริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 24 ปีแล้วนะครับ*** สำหรับท่านที่ต้องการนำเอารูปภาพ หรือบทความที่อยู่ใน Website นี้ไปใช้กรุณาเขียนอ้างอิงชื่อ Website ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเขียนขอบคุณงานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกครั้งที่นำไปใช้ในเอกสารของท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ!

Copyright 2013 by Public Relation Division, Faculty of Engineering, RMUTT.
updateปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ Last updated on 16-01-2557 update